• ดับเบิ้ลความนุ่ม 2 เมนูหมูดำคุโรบูตะ
  • ชาบูชิคัดสรรเมนูใหม่ “คุสึคิริ” และ “อินาริ อาเกะ”

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 เลขที่ 57
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์ติดต่อ : 02-7858888
เบอร์แฟกส์ : 02-7858889
อีเมล์ : online@oishigroup.com
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยู่ : อาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 เลขที่ 57
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์ติดต่อ : 02-7858888
เบอร์แฟกส์ : 02-7858889
อีเมล์ : -
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยู่ : 60/68 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์ติดต่อ : 02-785-8000
เบอร์แฟกส์ : 02-785-8035-7
อีเมล์ : -
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (อมตะนคร)
ที่อยู่ : 700/635 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
เบอร์ติดต่อ : 038-447 001-5
เบอร์แฟกส์ : 038-447-000-5
อีเมล์ : -