• ดับเบิ้ลความนุ่ม 2 เมนูหมูดำคุโรบูตะ
  • ชาบูชิคัดสรรเมนูใหม่ “คุสึคิริ” และ “อินาริ อาเกะ”

ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
เพศ :
วันเกิด :