1. ผู้ชนะประจำภาคแต่ละประเภท: รางวัลเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
  2. 1.1. ประเภทเดี่ยว , ทีมคู่, ทีม 4 คน (รวมมูลค่า 300,000 บาท)

  3. รางวัล ชนะเลิศแต่ละประเภท ที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท และเหรียญรางวัล (รวมมูลค่า 300,000 บาท)
  4. รางวัลที่ 2 แต่ละประเภท เงินรางวัล 50,000 บาท เหรียญรางวัล (รวมมูลค่า 150,000 บาท)
  5. รางวัลที่ 3 แต่ละประเภทเงินรางวัล 30,000 บาท และเหรียญรางวัล (รวมมูลค่า 90,000 บาท)
**หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชาระภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล ***