14 มิ.ย. 58
ภาคกลาง : เซ็นทรัลเวิล์ด

วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบละ 30 คน /
ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม

เวลาทาน 1.15 ชม.
(ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.00 น.
21 มิ.ย. 58
ภาคเหนือ :เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน /
ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม

เวลาทาน 1.15 ชม.
(ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.00 น.
28 มิ.ย. 58
ภาคใต้ : เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์

วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน /
ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม

เวลาทาน 1.15 ชม.
(ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.00 น.
5 ก.ค. 58
ภาคตะวันออก : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน /
ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม

เวลาทาน 1.15 ชม.
(ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.00 น.
12 ก.ค. 58
ภาคอีสาน : เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น

วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน /
ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม

เวลาทาน 1.15 ชม.
(ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.00 น.
19 ก.ค. 58
รอบชิงชนะเลิศ : เซ็นทรัลเวิล์ด

วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน /
ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม

เวลาทาน 1.15 ชม.
(ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.00 น.