1. ผู้สมัครแข่งขัน จะต้องชำระค่าอาหาร ชาบูชิ ตามราคาปกติ
 2. ผู้สมัครไม่จำกัดเพศ อายุ และสัญชาติ ทุกประเภทการแข่งขัน (หากผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีลายเซ็นต์ยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น)
 3. ขอสงวนสิทธิ์ ผู้ชนะเลิศระดับประเทศลำดับที่ 1 , 2 และ3 ในกิจกรรมshabulympic 2012-2014เข้าร่วมแข่งขัน
 4. ก่อนเข้าแข่งขัน ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนในใบสมัคร พร้อมเซ็นหนังสือยินยอม จึงจะมีสิทธิ์ในการแข่งขัน
 5. ผู้สมัครมีเวลาในการแข่งขัน 1 ชม. 15 นาที ในการรับประทานอาหาร โดยนับคะแนนจากจำนวนจานชาบูเท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหารจาก Bar) และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทอาหารบนสายพาน
 6. ผู้สมัครต้องรับประทานอาหารให้หมด หากเหลือในหม้อชาบู ทีมงานจะทำการชั่งน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำซุป) โดยหักคะแนน 100 กรัม = 10 จาน
 7. ในกรณีที่มีการเสมอกัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีเศษอาหารเหลือน้อยที่สุด หรือผู้ที่ชนะในช่วงต่อเวลา (5นาที) จะถือเป็นผู้ชนะโดยการตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด
 8. ผู้สมัครจะต้องอยู่บริเวณพื้นที่แข่งขันตลอดการแข่งขัน หากต้องการออกนอกบริเวณพื้นที่ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามเท่านั้น
 9. หากผู้สมัคร ไม่สามารถรับประทานอาหารต่อได้ ทีมงานสามารถพิจารณาเห็นควรได้ตามความเหมาะสมหรือ หากมีการอาเจียนในขณะแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องหยุดแข่งขันและจะถูกตัดออกจากการแข่งขัน อีกทั้งจะไม่อนุญาตให้กลับมาเข้าร่วมในรอบการแข่งขันนั้น ๆ ได้อีก
 10. ผู้สมัครที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในภูมิภาค จะเป็นผู้ชนะจากภูมิภาค ที่จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ เพื่อชิงรางวัลต่อไป
   10.1.ในกรณีผู้ชนะเลิศประจำภาค ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรอบชนะเลิศได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้รองชนะเลิศประจำภาค ได้สิทธิ์เข้าชิงชนะเลิศแทน โดยรองชนะเลิศประจำภาคจะมีสิทธิ์ลุ้นเฉพาะรางวัลใหญ่เท่านั้น
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง เวลาการแข่งขัน ตามความเหมาะสม